ماجرا اصابت صاعقه به زمین در ایران

به گزار سایت دلنا شهرستان سقز یکی از شهرستانهای استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر سقز است و صاحب دیگر شهر آن است؛ که در قسمت شمالی استان کردستان واقع است…..

لحظه وحشتناک اصابت صاعقه به زمین در محور سقز به مریوان رخ داده است که  نشانه ترسناکی است و نماز ایات واجب می باشد

فیلم اصابت صاعقه به زمین :